• ساخت و نصب 900 تن سازه فلزی شرکت یکتا گرانول میبد - 1392

  • پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی هتل قشم - 1390

  • ساخت پایپ راک شهید خرازی - مجتمع فولاد مبارکه - 1390

  • پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی هتل قشم - 1390

  • ساخت خرپای فضایی لوله ای پروژه تأسیسات زیربنایی بندر چابهار - 1390

  • ساخت و نصب اسکلت فلزی توسعه طرح توسعه بامداد زنده رود - 1389

  • ساخت خرپای فضایی لوله ای پروژه توسعه کازخانجات کالوپ - 1387

  • پروژه پتروشیمی کاویان - عسلویه - 1387

  • پروژه توسعه مجتمع فولاد مبارکه - 1380

  • ساخت و حمل 2900 تن پایپ راک پتروشیمی بوشهر - 1394

  • ارسال قطعات پایپ راک - 1393

پروژه های انجام شده

ردیفنام پروژهکارفرماوزن قراردادمحل نصبزمان اجرا
1ساخت قطعات STEAM HEADER داکت هاي بخار نيروگاه غرب کارونمپنا300 تنکارون1398
2ساخت 42 تن تیرورق مربوط به مرکز آموزشی جامع المهدیتمام سازه سپاهان42 تناصفهان1398
3ساخت قطعاتِ STEAM HEADER داکت های بخار نیروگاهی سايت رودشورمپنا300 تنرودشور1398
4ساخت دستگاه پله و پلتفرم و لدر هندریل های سازه ی FIRE HEATERشرکت دی پلیمر آریندی پلیمر آرین100 تنعسلویه1398
5ساخت دستگاه پله ی برج خنک کننده ی پتروشیمی دنا کیسون6 تنعسلویه1397
6پروژه ی ساخت انبار تختال واحد 28 مجتمع فولاد مبارکهفولاد مبارکه950 تنفولاد مبارکه1397
7ساخت اسکلت فلزي هاي واحد متانول پتروشيمي دنا-سبلان پیدک260 تنعسلویه1397
8ساخت و نصب سوله انبار شرکت نفت سپاهانقائم رضا190 تنپالایشگاه اصفهان1397
9ساخت ساپورت های خط فلر پتروشیمی لرستانپتروشیمی باختر60 تنپتروشیمی لرستان1397
10ساخت کلمپ های لوله های 14 اینچ پتروشیمی کاویانپتروشیمی کاویان24 تنعسلویه1397
11طرح تقویت سازه ی CORRIDOR 125 پتروشیمی کاویانپتروشیمی کاویان116 تنعسلویه1397
12نصب مخازن واحد اکسیژن در پروژه ی فولاد سازی هرمزگانایریتک122هرمزگان1397
13ساخت اسکلت فلزی های واحد متانول پتروشیمی سبلانپیدک210عسلویه1397
14ساخت و نصب انبار و ساختمان اداری شرکت گلخندان تجارتگلخندان تجارت250بندرعباس1397
15تجهیزات واحد گندله سازی مجتمع ذوب آهن پاسارگادفولاد صنعت دارا3250 تنجهرم1397
16اسکلت فلزی واحد متانول پتروشیمی سبلانپیدک160 تنعسلویه1397
17پروژه ساخت اسکلت فلزی کارگاه شرکت آریا پلاست سنندجپتروشیمی باختر450 تنسنندج1397
18نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی گندله سازی فولاد مادکوشپارس کارن کار1075 تنبندرعباس1397
19اسکلت فلزی واحد یوتیلیتی پتروشیمی میاندوآبپتروشیمی میاندوآب1340 تنمیاندوآب1396
20اسکلت فلزی مجتمع فولاد میانهمجتمع فولاد میانه500 تنمیانه1397
21اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهرپتروشیمی بوشهر200 تنعسلویه1397
22اسکلت فلزی واحد متانلول پتروشیمی دنا - سبلانپیدک200 تنعسلویه1396
23اسکلت فلزی بسته سرد سازی BOG سایت پتروشیمی مخازن متمرکزپتروشیمی مخازن سبز170عسلویه1396
24اسکلت فلزی پتروشیمی بو علی سیناپتروشیمی بو علی سینا600 تنماهشهر1396
25پلتفرم های اکسترنال پتروشیمی بوشهرپتروشیمی بوشهر300 تنعسلویه1396
26پایپ راک پتروشیمی بوشهر واحد یوتیلیتیپتروشیمی بوشهر4500 تنعسلویه1396
27اسکلت فلزی پتروشیمی پارس فنلپارس فنل1710 تنسایت پتروشیمی پارس فنل - فاز دوم عسلویه1396
28اسکلت فلزی و پایپ راک واحد متانول پتروشیمی بوشهرپتروشیمی بوشهر3000 تنعسلویه1395
29داکت ریفورمر پتروشیمی بوشهر (واحد متانول)فاتح صنعت کیمیا250 تنعسلویه1395
30پایپ راک پتروشی بوشهر (واحد متانول)پارسیان سازه ایرانیان2900 تنعسلویه1394
31اسکلت فلزی بخش سوم از ساختمان کوره پخت پروژه گل گهر 2کیسون1264 تنسایت گل گهر 2 واحد گندله سازی1393
32پایپ راک صبا فولاد خلیج فارسطنین صنعت515 تنصبا فولاد1392
33پایپ راک کارخانه بردسیرتام ایران خودرو300 تنسایت فولاد بردسیر1392
34اسکلت فلزی پتروشیمی کردستانپتروشیمی کردستان300 تنکردستان1392
35ساخت بدنه کوره آهک همراه با پلاتفرم های آنشرکت توکا EPC300 تنواحد آهک سازی مجتمع فولاد مبارکه1391
36اسکلت فلزی نوار نقاله های کارخانه آهکشرکت توکا EPC300 تنواحد آهک سازی مجتمع فولاد مبارکه1391
37اسکلت فلزی شرکت یکتا گرانول میبدیکتا گرانول میبد840 تنمیبد یزد1391
38اسکلت فلزی توربین هال خرم آبادمپنا370 تنخرم آباد1391
39مخازن ذخیره فولاد خوراسانایریتک900 تنفولاد خوراسان1390
40اسکلت فلزی بریکت سازی و نوار نقاله های پروژه احیاء مستقیم شهید خرازیایریتک350 تنمجتمع فولاد مبارکه1390
41پایپ راک پتروشیمی کاویانپتروشیمی کاویان410 تنپتروشیمی کاویان1389
42ساپورت های سیسیتم های غبارگیر فولاد مبارکهایریتک1200 تنمجتمع فولاد مبارکه1389
43ساخت و نصب داکت های غبارگیر فولاد هرمزگانایریتک2400 تنفولاد هرمزگان1388
44ساخت اسکلت فلزی فولاد مبارکهفولاد مبارکه780 تنمجتمع فولاد مبارکه1388
45ساخت غبارگیرهای توسعه فولاد مبارکهایریتک1600 تنمجتمع فولاد مبارکه

1387
46ساخت و نصب اسکلت فلزی کارخانجات لوله سازی کالوپکالوپ1200 تنمجتمع فولاد مبارکه1387
47اسکلت فلزی کارگاه ساخت و انبارهای مربوطهپتروشیمی کاویان940 تنسایت پتروشیمی کاویان (فاز اول)1386
48اسکات فلزی اوره و آمونیاکمیلاد سپاهان250 تنعسلویه1381
49تجهیزات پتروشیمی اولفین 7میلاد سپاهان550 تنعسلویه1381
50اسکلت فلزی انبار صادراتی فولاد مبارکهمیلاد سپاهان200 تنبندر عباس1381
51اسکلت فلزی فولاد مبارکهمیلاد سپاهان800 تنمجتمع فولاد مبارکه1380
52پتروشیمی خوزستانمیلاد سپاهان900 تنخوزستان1380
53اسکلت فلزی فولاد صبامیلاد سپاهان1200 تنذوب آهن اصفهان1379
54نصب کل سالن های نورد مجتمع فولاد خراسانتکادو3600 تنفولاد خراسان1376