سخن مدیرعامل

با سلام ؛

صنعت امروز ، تحولات شگرفی را تجربه می‌کند . برای همسوئی با این تحولات ، ضروری است ضمن دستیابی به دانش فنی روز ، در جهت به کارگیری آن نیز اقدام نمود . پیرو کسب تجربیات و موفقیت‌های پیشین ، شرکت بامداد زنده‌رود ضمن به روز نگاه داشتن دانش فنی ، آموزش پرسنل و تجهیز هر چه بیشتر خطوط تولید خود ، گام‌های بلند دیگری در عرصه ساخت انبوه و با کیفیت سازه‌های فلزی سبک و سنگین برداشته است .

 امیدواریم همچون گذشته در این مسیر مصمم و ثابت قدم باشیم.

با احترام

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل