درباره ما

شرکت بامداد زنده‌رود در سال ۱۳۶۷ تأسیس شد. این شرکت از ابتدای فعالیت در زمینه تأسیسات شهری شروع به فعالیت نمود و در پروژه‌های مرحله ساخت مجتمع فولاد مبارکه فعالیت داشته است .

در سال ۱۳۷۵ پروژه ساخت و نصب سالن‌های نورد مجتمع فولاد خراسان را آغاز و در سال ۱۳۷۷ با موفقیت به اتمام رساند‌. از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۲ شرکت بامداد زنده‌رود ، به عنوان پیمانکار شرکت مهندسی میلاد سپاهان در پروژه‌های متعددی مشارکت داشته است‌. پروژه‌های مذکور عمدتاً در ارتباط با ساخت سازه‌های فلزی مورد نیاز طرح‌های توسعه مجتمع فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی خوزستان بوده‌اند .

شرکت بامداد زنده‌رود از سال ۱۳۸۶ با استقرار در محل کارگاه فعلی خود (واقع در اصفهان ، شهرک صنعتی بزرگ شرق) ، در زمینه ساخت و نصب سازه‌ها و تجهیزات فلزی ، فعالیت می‌نماید‌. پروژه‌های صورت گرفته در طی این مدت ، عمدتاً در ارتباط با ساخت سازه‌های فلزی طرح های توسعه مجتمع فولاد مبارکه ، مجتمع فولاد هرمزگان پتروشیمی کاویان ، پتروشیمی بوشهر ، مجتمع فولاد خراسان ، طرح توسعه گندله سازی گل گهر ۲ و … بوده است .